Προκήρυξη νοσηλευτών 2021: Πότε ξεκινά;

Νοσοκομείο Χαλκίδας
Νοσοκομείο Χαλκίδας

Πρόκειται για μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα αφορά τη μονιμοποίηση 4.000 Νοσηλευτών και 910 λοιπών ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Αυτή η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ των νοσηλευτών αναμενόταν να πάρει ΦΕΚ μέσα στον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ωστόσο μετατέθηκε για τον Νοέμβριο του 2021.

Ενδεχομένως μέσα στο Νοέμβριο ή μέσα στον Δεκέμβριο 2021, αναμένεται προκήρυξη για 4.000 νοσηλευτές και για 910 άτομα λοιπών ειδικοτήτων.