Χαλκίδα.

Η Χαλκίδα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Έχει πληθυσμό 64.490 σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Βρίσκεται κτισμένη στις δύο πλευρές του Πορθμού του Ευρίπου, όπου ένα μέρος της καταλαμβάνει τμήμα της νήσου Ευβοίας, το δε άλλο έχει κτιστεί στη Στερεά Ελλάδα.