ΙΚΥ φοιτητικό επίδομα: Ποιοι οι δικαιούχοι;

Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο

Φοιτητικό επίδομα: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών.

Το φοιτητικό επίδομα ΙΚΥ έχει να κάνει με τις υποτροφίες και δεν έχει σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά συμμετέχοντα φοιτητή που θα λάβει μέρος ως μέλος ομάδας σε διεθνή διαγωνισμό που θα διοργανωθεί στο εξωτερικό.

Επίσης θα δοθεί χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ ανά πρωτεύσαντα ή διακριθέντα φοιτητή σε σημαντικό διεθνή διαγωνισμό.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και οι όροι της υποτροφίας θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του προγράμματος, η οποία θα ανακοινωθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΚΥ και για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.