Πληρωμή συνεργασία: Πότε θα γίνει;

Σε λίγες μέρες θα γίνει η πληρωμή για το πρόγραμμα συνεργασία Ιανουαρίου 2022.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.

Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής, (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους), που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η πληρωμή για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Photo by Markus Spiske on Unsplash

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 14 Απριλίου- οι εξής καταβολές:

-Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022

-Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο 2022

-Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.