Πότε θα γίνει η κλήρωση του τουρισμός για όλους 2021

Τοπίο
Τοπίο

Πότε θα γίνει η κλήρωση του τουρισμός για όλους 2021

Εν αναμονή των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος τουρισμός για όλους 2021.

Ο δικαιούχος επιταγής κοινωνικού τουρισμού υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο για τις περιπτώσεις που προβλέπεται και έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή, τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ή δεν έχει συμφωνηθεί ιδιωτική συμμετοχή: το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.