Προκήρυξη 1ΕΑ 2022: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Βγήκαν τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και την προκήρυξη 1ΕΑ2022

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υπάρχει ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου Α.Μ. υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση.

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 αποτελέσματα
Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 αποτελέσματα

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. Θα ακολουθήσετε τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.