Πότε είναι η γιορτή του πατέρα το 2022;

Η γιορτή του πατέρα είναι μια μεγάλη γιορτή και τιμάμε τον μπαμπά μας που κανονικά θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα.

Τι γιορτάζουμε στην γιορτή του πατέρα;

Η ημέρα του πατέρα είναι μια γιορτή όπου τιμάμε όλους τους πατεράδες του κόσμου. Στην γιορτή αυτή εκτός το ότι τιμάμε τους πατεράδες , τιμάμε και την συνεισφορά των πατεράδων στο κοινωνικό σύνολο.

φωτογραφία: Mohamed Awwam, unsplash

Για ποιο λόγο γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή ;

Γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή, επειδή ο πατέρας παίζει σημαντικό στην οικογένεια αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.Τέλος ο πατέρας συμβάλει σημαντικά στην ζωή μας.

Πότε πέφτει αυτή η ημέρα :

Αυτή την μεγάλη μέρα την γιορτάζουμε την Κυριακή στις 19 Ιουνίου 2022.