Δεν απαγορεύονται τελικά τα παζάρια στην Εύβοια

κορωνοιος αρχειο
πηγή: pixabay.com

Το θέμα είναι ότι στην Εύβοια τελικά δεν θα γίνουν. Και αναφερόμαστε στο παζάρι της Χαλκίδας και του Αλιβερίου.

Μία διευκρίνιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με τα πανηγύρια αναμένεται να ανάψει …φωτιές, αφού -σύμφωνα με το Υπουργείο- απαγορεύονται τα πανηγύρια, αλλά όχι τα παζάρια για την πώληση προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζει ότι:

“Απαγορεύονται οι διοργανώσεις πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς και όχι η λειτουργία των ως άνω αγορών”.

Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των κλάδων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πανηγυριών.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά: Για τις αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/2017 (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές), ισχύουν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης Β΄2798.