Πως κατεβάζετε το Gov gr my auto;

My auto του Gov.grΆδεια κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και ασφαλιστική κάλυψη είναι πλέον διαθέσιμα

Πως
Πως

Από το gov gr και πιο συγκεκριμένα στο my auto, μπορείτε να «κατεβάσετε» τον φάκελο αυτοκινήτου στο κινητό σας, ο οποίος σας δίνει πολλές δυνατότητες.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει νέα εφαρμογή με τίτλο Gov gr my auto. Όλα αυτά βρίσκονται στο wallet του Gov.gr.

Πολλοί που το έχουν κατεβάσει εδώ και μήνες, δεν βρίσκουν την εφαρμογή My Auto. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Θα πρέπει να κάνετε κάτι απλό στο κινητό σας.

Θα πρέπει να κάνετε ενημέρωση και απευθείας θα προστεθεί το My ayto στο κινητό σας μέσω του wallet του Gov.gr.

Στο Gov.gr, η πληροφόρηση για το αυτοκίνητο γίνεται προσβάσιμη με ευκολία.

Μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες για τα οχήματά τους με έναν απλό, φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς την ανάγκη για πολλαπλές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, το Gov.gr Wallet παρέχει ενημερωτική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός σας, όπως καταγράφονται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Αυτά τα στοιχεία ομαδοποιούνται κατά κατηγορίες, βασισμένες στα αντίστοιχα μητρώα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή τους.

Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε ενημερωμένοι για την κατάσταση του οχήματός σας, χωρίς τον περιορισμό πολλαπλών και χρονοβόρων επισκέψεων σε διάφορες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι διαθέσιμες στο Gov.gr Wallet είναι οι εξής πληροφορίες:

– Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

– Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

– Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

– Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

– Ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του.

– Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

– Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

– Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

– Αν το όχημα του έχει κλαπεί

– Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.

Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο και τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.