Έρχεται επιχορήγηση εστίασης και όχι μόνο: Ποιοι θα πάρουν χρήματα

Μια έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ θα δοθεί για επιχειρήσεις…

Οι επιχειρήσεις που θα πάρουν τα χρήματα θα είναι οι πληττόμενες από την πανδημία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η επιχορήγηση θα είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Δεν θα δοθεί μόνο σε επιχειρήσεις εστίασης αλλά και σε άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται και στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, γυμναστηρίων και σχολών χορού που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Χώρα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Έρχεται επιχορήγηση εστίασης....
Δεν θα δοθεί μόνο σε επιχειρήσεις εστίασης αλλά και σε άλλους ελεύθερους επαγγελματίες. (Stefan Johnson- Unsplash)

Η επιχορήγηση για τις παραπάνω επιχειρήσεις ανέρχεται σε ποσοστό 8% κατά μέγιστο επί του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και μέχρι το ύψος των 400.000 Euro.

Όσοι δημιούργησαν εταιρεία από το 2020 και μετά εντάσσονται αυτόματα στη δράση και θα πάρουν την μέγιστη επιχορήγηση.

Θα πρέπει οι εταιρείες να έχουν νόμιμη λειτουργία και λαμβάνεται υπόψιν ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Θα πρέπει να υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών (έτους 2020) σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από 16/3/2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 15/4/2022 και ώρα 15:00.