Βρήκαν “επικίνδυνο” φορτηγό στη Χαλκίδα!

Οι λιμενικοί το σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πολλά επικίνδυνα προϊόντα.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκε στον ισοθερμικό θάλαμο τριάντα κιλά συναγρίδες, εννέα κιλά αστακοί, δεκατέσσερα κιλά σκορπίνες, δεκαπέντε κιλά τσαούσια και δέκα κιλά αλιεύματα διαφόρων ειδών.

Τα ανωτέρω αλιεύματα μεταφέρονταν χωρίς να πληρούνται οι σχετικές διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας.

Επιπροσθέτως, εντός του φορτηγού εντοπίστηκαν δύο άτομα ερυθρού τόνου, βάρους ογδόντα τεσσάρων κιλών και πενήντα επτά κιλών, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά και χωρίς να φέρουν αναγνωριστική ετικέτα.

Τα αλιεύματα κατασχέθηκαν και φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους έως την υποβολή σχετικής γνωμάτευσης περί καταλληλότητας για ανθρώπινη βρώση από την αρμόδια Υπηρεσία, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Δείτε φωτογραφία