ΑΣΕΠ 8κ 2021: Δείτε τα αποτελέσματα!

Όσοι έκαναν την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πρόκειται για 120 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα απασχοληθούν στις εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Αν είναι επιλαχόντες στους πίνακες, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει τη 14η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 και λήγει στις 25 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ελέγχου για τα παράβολα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΑΣΕΠ 8κ 2021: Τι πρέπει να κάνουν με το παράβολο όσοι έκαναν αίτηση;

Προκήρυξη 8Κ/2021: 120 θέσεις εργασίας, ποιοι πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά

Θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.