11κ 2021 προκήρυξη: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Γράψιμο
Γράψιμο (pexels.com)

Εκδόθηκε η 11κ 2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ- Δείτε ποιους αφορά και μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις.

Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Προκήρυξη 11κ 2021, 10κ 2021
φωτογραφία αρχείου (pexels.com)

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα είναι έτοιμα αρχές 2022.