Πως κάνουμε δήλωση ΦΠΑ και τι είναι το vies

Πως θα κάνουμε την δήλωση ΦΠΑ και ποια είναι η διαδικασία

ΦΠΑ - VIES
ΦΠΑ – VIES

Υπάρχει υπηρεσία για ΦΠΑ – VIES και μπορείτε άνετα να υποβάλετε.

Μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ανεβάσετε τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.

Μπορείτε να ανεβάσετε τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013, τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

Όσον αφορά την δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται η προσυμπλήρωση δήλωσης.

Στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2022, εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι κωδικοί με ποσά βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών.

Τα προσυμπληρωμένα ποσά ΦΠΑ μπορείτε να τα τροποποιήσετε σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτά.

Θα πληκτρολογήσετε την διεύθυνση στην παρένθεση. (https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/diloseis-fpa-vies). Για να μπείτε στο σύστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς taxisnet.