Τι σημαίνει η φράση: “Αχρεωστήτως καταβληθέντα”

Τι και πότε

Τι σημαίνει η φράση: “Αχρεωστήτως καταβληθέντα”

Πότε λέμε την φράση αχρεωστήτως καταβληθέντα και που την συναντάμε.

Η φράση αχρεωστήτως καταβληθέντα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσά που δικαιούται κάποιος.

Αχρεωστήτως σημαίνει ότι κάτι δεν χρωστιέται η δεν οφείλεται ή δεν το δικαιούται κάποιος.

Η φράση αχρεωστήτως καταβληθέντα όταν εμφανιστεί σε κάποια δημόσια υπηρεσία σημαίνει ότι χρωστάς χρήματα στο κράτος και πρέπει να τα επιστρέψεις πίσω.