ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια 2024: Πότε θα αναρτηθούν;

ΕΦΚΑ εισφορές μη μισθωτών το 2024: Πότε βγαίνουν τα ειδοποιητήρια

ΕΦΚΑ ειδοποιητήρια 2024: Πότε θα αναρτηθούν;
Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Πότε ανεβαίνουν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ;

Κάθε μήνα, τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχές του προηγούμενου μήνα, που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Την ίδια ημερομηνία πραγματοποιείται η καταβολή των εισφορών μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή με πάγια εντολή.

Συνήθως, το τελευταίο δεκαήμερο του κάθε μήνα ανακοινώνονται οι ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ.

Πληροφορίες για τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ

Καρτέλα οφειλέτη: Πρόκειται για έναν 20ψήφιο αριθμό που είναι απαραίτητος για την καταβολή οφειλών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) του Κ.Ε.Α.Ο.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», στην οποία, μαζί με τα στοιχεία του οφειλέτη εμφανίζεται και ο 20ψήφιος αριθμός «Ταυτότητα Οφειλέτη».

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

Α) οι εργοδότες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισάγουν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Β) όλοι οι υπόλοιποι οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. θα πρέπει να εγγραφούν (πιστοποιηθούν) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες και να λάβουν κωδικό χρήστη και συνθηματικό, από την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) επιλέγοντας ΜΕΝΟΥ –> Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ –> Πιστοποίηση Οφειλετών.

Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις οφειλετών που δεν παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οφειλέτες υποβάλλουν σχετικό αίτημα (ταυτότητα οφειλέτη) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο. Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στους ιστότοπους του e-ΕΦΚΑ κάθε αρχή του νέου έτους.

Αν παρέλθει η προθεσμία και δεν έχετε υποβάλλει αίτηση επιλογής κατηγορίας θα καταταχθείτε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.