Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Τις ευχές της στέλνει ενόψει των εορτών η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Χαλκίδας.