Εύβοια: Δείτε τι τρομακτικό έγινε σε χωριό στη θάλασσα

Όλοι έπαθαν πλάκα βλέποντας αυτές τις εικόνες που θα δείτε παρακάτω στο χωριό τους.

Η θάλασσα δημιούργησε κάτι το διαφορετικό στο χωριό κάνοντας τους πάντες να μένουν με τον στόμα ανοικτό.

Μια εικόνα που είναι ίδια με 1000 λέξεις και δεν χωράει περισσότερα λόγια. Για κάποιους ήταν τρομακτικό φαινόμενο, για άλλους πρωτόγνωρο.

Η θάλασσα, εξαφανίστηκε και όλοι απόρησαν στο χωριό της Εύβοιας. Αυτό που έβλεπαν εκεί είναι η άμπωτη.

Ονομάζεται έτσι η κάθοδος της στάθμης της θάλασσας. Από κοινού, πλημμυρίδα και άμπωτη αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη έλξη βαρύτητας της σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στην περιστροφή των ουρανίων σωμάτων αυτών.

Η θάλασσα, εξαφανίστηκε και όλοι απόρησαν στο χωριό της Εύβοιας.