Νότια Εύβοια: Ποια τα μέτρα για τους πυροπαθείς;

Σύμφωνα με τα μέτρα, δικαιούνται εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για στέγαση και ζημιές που έχουν υποστεί, αναστέλλονται και πολλά άλλα όπως θα δείτε στα ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν και αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Νότιας Εύβοιας.

Από την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας εκδόθηκε ενημερωτική ανακοίνωση, σχετικά με τις Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιστού και Αετού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκαν τα παρακάτω ΦΕΚ:

ΦΕΚ 4899/03.08.2023: Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2023.

ΦΕΚ 4900/03.08.2023: Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2023.

ΦΕΚ 4933/04.08.2023: Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές.

ΦΕΚ 5097/16.08.2023: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα».

ΦΕΚ 5098/ 16.08.2023: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12457/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4900).