Προσλήψεις γιατρών: Δείτε που θα γίνουν

Το νοσοκομείο Χαλκίδας ανακοινώνει προσλήψεις γιατρών

9 θέσεις Ιατρικού Επικουρικού Προσωπικού ανακοινώθηκαν για την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου.

Δείτε παρακάτω τις ειδικότητες :
• Αναισθησιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας δύο (2) ετών.
• Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας τριών (3) ετών.
• Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ (με εξειδίκευση και ελλείψει αυτής χωρίς εξειδίκευση), αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών.

Προσλήψεις γιατρών
Προσλήψεις γιατρών

• Νεφρολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών.
• Χειρουργικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
• Ακτινοδιαγνωστικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
• Ψυχιατρικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
• Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
• Οφθαλμολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω email στο [email protected] ενώ πληροφορίες μπορούν τηλεφωνικά 2221355888-889, για την άμεση πρόσληψη τους.