Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες: Πότε ξεκινά

Η Ελληνική αστυνομία έβγαλε προκήρυξη

Η προκήρυξη στην αστυνομία έχει να κάνει με θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κομοτηνή και Διδυμότειχο.

Δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη για την Εύβοια ωστόσο πολλοί επιλέγουν να μένουν στη Χαλκίδα και να πηγαίνουν για την εργασία τους στην Αθήνα.

Μέσα από την προκήρυξη θα βρουν δουλειά 105 νέοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, με νέα προκήρυξη, η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα οκτώ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στους Δήμους Αχαρνών και Καλλιθέας και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα του εξής ανά Υπηρεσία τόπο απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων.

Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες
Προκήρυξη αστυνομία 2022 χωρίς πανελλήνιες (unsplash)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Π Κανελλοπούλου 4 Τ Κ 101 77 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι 12 Ιουλίου.

Στην παρένθεση μπορείτε να δείτε όλες τις προκηρύξεις για την αστυνομία (http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=blogcategory&id=2448&Itemid=2748&lang=)