Προκήρυξη 3κ 2022 ΦΕΚ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Το τελικό ΟΚ έδωσε ο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3κ 2022

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 3Κ/2022 όπου θα επιλεγούν εκατοντάδες νέοι υπάλληλοι.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει να κάνει πλήρωση 283 θέσεων στο υπουργείο Παιδείας.

Η προκήρυξη 3Κ/2022 θα δώσει εργασία σε εκατοντάδες άτομα που θα έχουν την δυνατότητα να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι.

Θα βρουν εργασία στο υπουργείο παιδείας, σε πανεπιστήμια και εποπτευόμενους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Το προσωπικό που θα είναι επιτυχόντες της προκήρυξης, θα είναι όλων των βαθμίδων όπως πανεπιστημιακής, τεχνολογικής δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δείτε σε ποιες θέσεις θα απασχοληθούν τα 283 άτομα από την προκήρυξη 3κ 2022.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕ Πληροφορικής 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ (έδρα Ροδόπη)

ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός,

1 θέση ΠΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

1 θέση ΤΕ Πληροφορικής,

1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,

1 θέση ΥΕ Κλητήρων, επιστατών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων,

1 θέση ΔΠΘ ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου,

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Διεύθυνση Διοικητικού (Ροδόπη)

1 θέση ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός,

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Ροδόπη)

1 θέση ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ),

Γραμματεία Ελληνικής Φιλολογίας,

1 θέση ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ),

Γραμματεία Ιστορίας και Εθνολογίας, 1 θέση

Προκήρυξη 3κ 2022 ΦΕΚ
Προκήρυξη 3κ 2022 ΦΕΚ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 11 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.