Προκήρυξη 2κ 2022: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2022.

Πρόκειται για προσλήψεις σε δομές. Αξίζει να σας πούμε ότι υπάρχουν δομές στην Εύβοια όπως στην Ριτσώνα.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 2κ 2022 είναι διάφορες όπως διοικητικού, οικονομικού, μηχανικών, πληροφορικής, νομικών, γενικών καθηκόντων και άλλες.

Για αρχή 473 άτομα θα βρουν εργασία από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2κ 2022. 106 θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 87 τεχνολογικής εκπαίδευσης, 177 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 103 υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Θα επιλεγούν, μεταξύ άλλων, υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ Τηλεφωνητών.

Προκήρυξη 2κ 2022
Προκήρυξη 2κ 2022 Caspar Camille Rubin – Unsplash

Η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων, μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ έως και την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κλεισίματος δομών μέχρι την τελική πρόσληψη των εργαζομένων, οι θέσεις μεταφέρονται σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπάρχουν και δομές όπου παίζει σαν προτεραιότητα η εντοπιότητα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.