Προκήρυξη πυροσβεστική 2022: Πότε ξεκινά;

Ξεκινά η πρόσληψη δασοπυροσβεστών στην Πυροσβεστική, πότε ξεκινά η αίτηση;

440 άτομα θα εργαστούν ως πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό, 60 άτομα ως επιστημονικό προσωπικό. Δείτε τις λεπτομέρειες.

Ξεκινά την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 στις 8 το πρωί η αίτηση για την προκήρυξη στην πυροσβεστική 2022.

Θα προσληφθούν 500 άτομα, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, 7ετους θητείας μέσω πανελλήνιου διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής.
Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής. φωτογραφία: Matt C, Unsplash

Οι υποψήφιοι θα τα βρουν όλα στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και θα υποβάλλουν αίτηση για τις 500 θέσεις που προκήρυξε η πυροσβεστική.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβέστες καθώς και 60 άτομα ως δασολόγοι, δασοπόνοι και η θητεία τους θα είναι επταετής.

Οι υποψήφιοι για την θέση των πυροσβεστών, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους ενώ οι υπόλοιποι να μην είναι πάνω από 31 ετών.