Πότε λέμε την φράση έκπτωτος άγγελος;

Τι σημαίνει η φράση έκπτωτος άγγελος

έκπτωτος άγγελος
έκπτωτος άγγελος

Πότε λέμε την φράση έκπτωτος άγγελος και ποιες οι απαντήσεις;

Ο όρος “έκπτωτος άγγελος” πηγάζει από την ελληνική γλώσσα και αναφέρεται σε έναν αγγελικό ον που, παρά το ότι κάποτε θεωρούνταν αγαθό και αψεγάδιαστο, έχει υιοθετήσει μια διαφορετική, συχνά παραβατική συμπεριφορά.

Στον κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτικό τομέα, ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε ένα άτομο που έχει εξαιρεθεί ή αποκλειστεί από κοινωνικές δομές ή σχέσεις εξουσίας.

Ο έκπτωτος μπορεί να είναι αποτέλεσμα τιμωρίας είτε λόγω παραβίασης κανόνων είτε λόγω αποκλεισμού από κάποιο κοινωνικό σύνολο.

Συναισθηματικά, η λέξη μπορεί να περιγράψει κάποιον που αισθάνεται απομονωμένος ή απορριμμένος από το περιβάλλον του.

Στο θρησκευτικό πλαίσιο, ο έκπτωτος άγγελος αναφέρεται σε έναν αγγελικό πλάσμα που έχει απορρίψει τη χάρη του Θεού και έχει αμφισβητήσει ή παρακούσει τις διαταγές των ανώτερων του.

Αυτοί οι άγγελοι, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, μπορεί να υποβιβαστούν σε χαμηλότερες θέσεις στην ιεραρχία των αγγέλων, χάνοντας την αρχική τους αγγελική ακεραιότητα.