Πότε είναι η γιορτή του πατέρα το 2023;

Η γιορτή του πατέρα είναι μια μεγάλη γιορτή και τιμάμε τον μπαμπά μας
Για ποιο λόγο γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή ; φωτογραφία: Mohamed Awwam, unsplash

Η γιορτή του πατέρα είναι μια μεγάλη γιορτή και τιμάμε τον μπαμπά μας που κανονικά θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα – Τι γιορτάζουμε στην γιορτή του πατέρα;

Η ημέρα του πατέρα είναι μια γιορτή όπου τιμάμε όλους τους πατεράδες του κόσμου. Στην γιορτή αυτή εκτός το ότι τιμάμε τους πατεράδες , τιμάμε και την συνεισφορά των πατεράδων στο κοινωνικό σύνολο.

Για ποιο λόγο γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή ;

Γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή, επειδή ο πατέρας παίζει σημαντικό στην οικογένεια αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.Τέλος ο πατέρας συμβάλει σημαντικά στην ζωή μας.

Πότε πέφτει αυτή η ημέρα :

Αυτή την μεγάλη μέρα την γιορτάζουμε την Κυριακή στις 18 Ιουνίου 2023.