Ποιοι θα πάρουν στην Εύβοια επίδομα 100 ευρώ;

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει 100 ευρώ σε όσες οικογένειες έχουν μαθητές- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή σχολικών ειδών αξίας 100€ εφάπαξ, μέσω κουπονιού αγορών σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2022-2023, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη Δημοτικού του σχολικού έτους 2022 – 2023, στα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διαβιούν με εισόδημα κατώτερο του ορίου της φτώχειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 επίδομα 100 ευρώ
Επίδομα 100 ευρώ

Το όριο φτώχειας για το έτος 2021, είναι 5.251€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Γέφυρας ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.