Ποιο είναι το επόμενο στάδιο της προκήρυξης 7κ 2022;


Προκήρυξη 7κ 2022: Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;
Προκήρυξη 7κ 2022: Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;

Δείτε τι πρέπει να κάνουν όσοι πραγματοποίησαν αίτηση για την προκήρυξη 7κ 2022, και προχωρούν στο επόμενο στάδιο.

Η προκήρυξη 7Κ 2022 του ΑΣΕΠ θα δώσει 3.720 μόνιμες θέσεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία της χώρας, καθώς και συμβάσεων διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πριν μέρες, οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη νοσηλευτών, αποκλειστικά μέσω του ΑΣΕΠ έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Οι επιτυχόντες της προκήρυξης 7Κ 2022 θα εργαστούν με σειρά προτεραιότητας σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7κ 2022, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες, να υποβάλουν ηλεκτρονικά κάποια απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει την 29η Δεκεμβρίου και λήγει τη 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.