Πότε μπαίνει το ΚΕΑ Ιουλίου 2022;

Πότε θα ξεκινήσει η πληρωμή για το επίδομα ΚΕΑ Ιουλίου 2022;

Οι πληρωμές στους δικαιούχους για το επίδομα ΚΕΑ θα γίνουν μετά την έγκριση (με υπουργική απόφαση) δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ).

Πότε θα γίνει η πληρωμή του ΚΕΑ Ιουλίου 2022
Πότε θα γίνει η πληρωμή του ΚΕΑ Ιουλίου 2022 Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που θα καταβληθούν αυτό το μήνα είναι και το επίδομα ΚΕΑ που δεν θα πληρωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2022. Μια ημέρα πριν, θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.