Έρχονται πληρωμές ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Έρχονται χρήματα για τους δικαιούχους του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την περίοδο από 21 έως τις 25 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, συνολικά 50 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 60.700 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 21-25 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 16 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τον ΟΑΕΔ θα δοθούν 16 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την περίοδο από 14 έως τις 18 Μαρτίου.
Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, Melissa Walker Horn-unsplash

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για να πάρει μια γυναίκα το επίδομα μητρότητας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη μισθωτή του e-ΕΦΚΑ, είναι η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ή της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά το χρόνο της επιδότησης.

300.000 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.