Πληρωμές ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Πότε θα γίνουν;

Έρχονται χρήματα για τους δικαιούχους του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ.

Οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την περίοδο από 14 έως τις 18 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, 88,5 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε πάνω από 100.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για αυτή την εβδομάδα.

11,2 εκατ. ευρώ θα πληρωθούν σε 29.174 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Θα πληρωθούν τα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.

Για να πάρει μια γυναίκα το επίδομα μητρότητας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη μισθωτή του e-ΕΦΚΑ, είναι η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ή της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά το χρόνο της επιδότησης.

Οι ασφαλισμένες μπορούν να πάρουν και το επίδομα κυοφορίας. Θα πρέπει δηλώσουν το διάστημα που απουσίαζαν από την εργασία τους λόγω μητρότητας.

Τέλος το επίδομα ασθενείας γίνεται με online αίτηση και παίρνουν χρήματα οι εργαζόμενοι που νόσησαν με covid 19.

Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την περίοδο από 14 έως τις 18 Μαρτίου.
Αναλυτικά οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την περίοδο από 14 έως τις 18 Μαρτίου. Melissa Walker Horn-unsplash

Όσον αφορά τις πληρωμές ΕΦΚΑ, 18,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 660 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

18 εκατ. ευρώ θα πάρουν 47.000 δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

Μέσα στις πληρωμές ΟΑΕΔ, 21 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 10.000 μητέρες θα πάρουν χρήματα για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος θα πάρουν χρήματα και όσοι απασχολούνται στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.