ΟΣΔΕ 2022: Μέχρι πότε είναι η παράταση;

Μέσω του ΟΣΔΕ, οι αγρότες υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσης τους.

Δεκτά για φέτος θα γίνονται στις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2022 και έντυπα εν ισχύ μισθωτήρια παράλληλα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται μέσα από την περιουσιακή δήλωση στοιχείων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ αποτυπώνονται και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους Φωτογραφία: Gabriel Jimenez, unsplash

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 αποτυπώνονται και από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Κατά παρέκκλιση για το 2022 γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμη η ισχύς τους.

Πέρσι στις 22 Ιουνίου 2021 ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή επιβάλλονται μειώσεις στα δικαιούμενα ποσά από την ενιαία ενίσχυση.

Για το 2022, δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 μέχρι τις 14 Ιουλίου και την ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά και τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός.