Σε ποια περιοχή της Χαλκίδας θα φτιαχτεί υδατοδρόμιο;

Υδατοδρόμιο προτείνει να δημιουργηθεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την διάρκεια εκπόνησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου του ΟΛΝΕ.

Προτείνει την θέση του Αγίου Στεφάνου με προοπτική η Χαλκίδα να εξελιχθεί σε ευρύτερης κλίμακας τερματικό σταθμό υδροπλάνων με αναπτυξιακές δυνατότητες στο επίπεδο της τουριστικής, αλλά και της αστικής επιβατικής μεταφοράς.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις θέσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ι. Νέος Εμπορευματικός Λιμένας Χαλκίδας

• Κρίνεται θετικά η πρόταση μετεγκατάστασης του λιμένα στη βοιωτική ακτή. Ειδικότερα προκρίνεται η ισότιμη διπλή χωροθέτηση στο εργοστάσιο τσιμέντου και παρακειμένως των Ναυπηγείων. Σημαντικό πλεονέκτημα της θέσης αποτελεί η εγγύτητα προς τον οδικό άξονα Χαλκίδα – Σχηματάρι – ΠΑΘΕ, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και προς το Βιομηχανικό Πάρκο Οινοφύτων.

• Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνεται η ανάγκη τελικής διασύνδεσης του λιμένα με το εθνικό οδικό και το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

• Τονίζεται η σημασία ανάδειξης του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας και ιδιαιτέρως του αρχαίου ναού της Αυλιδείας Αρτέμιδας.

ΙΙ. Νέος Τουριστικός Λιμένας για τουριστικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη

Κρίνεται θετικά η προτεινόμενη χωροθέτηση του νέου τουριστικού λιμένα στην προτεινόμενη θέση στη Βοιωτική ακτή του Νότιου Ευβοϊκού και η επέκταση του υφιστάμενου καταφυγίου στην Ευβοϊκή ακτή.

ΙΙ. Νέες δομές – επέκταση υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων

Στρατηγικής σημασίας είναι και η επέκταση – αναβάθμιση τόσο του Λιμένα Πολιτικών, όσο και του Λιμένα Νέας Αρτάκης για μικτή Τουριστική και Αλιευτική χρήση.

IV. Μεταφορά της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας

• Η πρόταση βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση από την άποψη της απομάκρυνσης της δομής από τον οικιστικό ιστό της Χαλκίδας.

• Κρίνονται ως εύλογα τα επιχειρήματα υπέρ της μεταφοράς των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας στη θέση «Βρυσάκια», πλησίον των Πολιτικών. Προτείνεται να αναθεωρηθεί η σχεδιαζόμενη θέση των εμπορικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση των εμπόρων της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας περί δημιουργίας σύγχρονου δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και αλιευμάτων, σε μετεξέλιξη της υφιστάμενης αγοράς χονδρικού εμπορίου στην είσοδο της Νέας Λαμψάκου.

V. Χωροθέτηση Υδατοδρομίου

Προκρίνεται η θέση του Αγίου Στεφάνου. Προοπτικά, η Χαλκίδα δύναται να εξελιχθεί σε ευρύτερης κλίμακας τερματικό σταθμό υδροπλάνων με αναπτυξιακές δυνατότητες στο επίπεδο της τουριστικής, αλλά και της αστικής επιβατικής μεταφοράς.

VI. Ευβοϊκό τεταρτοκύκλιο της Γέφυρας Ευρίπου

Προτείνεται η αξιοποίησή του ως Μουσείο Παλίρροιας και Γέφυρας Ευρίπου.

VII. Ομαδοποίηση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

Κρίνεται θετικά και ζητείται η εξεύρεση κατάλληλης θέσης εντός ή πλησίον του αστικού ιστού.

► Χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκφράζει τη βούληση να συνδράμει με κάθε μέσο στην εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως:

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ή των τομεακών σκελών του ΕΠΑ.
Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ή μέσα από τα τομεακά προγράμματα δράσης.
Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση έργων με δυνατότητα ανταποδοτικότητας.