Τι είναι οι εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024 για την πιστοποίηση

Τι είναι οι εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024 και πότε διεξάγονται για την πιστοποίηση

εξετάσεις εοππεπ 2024, πιστοποίηση
ΕΟΠΠΕΠ εξετάσεις πιστοποίησης 2024

Τι είναι ο ΕΟΠΠΕΠ και πότε όσοι έχουν κάνει αίτηση δίνουν εξετάσεις για την πιστοποίηση;

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, γνωστός ως ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί ένα σύστημα πιστοποίησης στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών μέσω του συνδέσμου

2. Έλεγχος πληρότητας και συμβατότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3. Συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία για όλους τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν πλήρη και συμβατά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Ένταξη στο Μητρώο με πιστοποιημένη επαγγελματική επάρκεια.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ 2024 για την πιστοποίηση;

Τους πρώτους μήνες του 2024, αναμένεται να γίνουν οι εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι υποψήφιοι κάθε χρόνο αφού κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, στην συνέχεια στις αρχές κάθε χρόνου δίνουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση.