ΟΑΕΔ εργασιακοί σύμβουλοι προκήρυξη: Βγήκαν τα αποτελέσματα

ΟΑΕΔ προκήρυξη: Τα αποτελέσματα για 540 προσλήψεις, ξεκινούν οι ενστάσεις…

Οι εργασιακοί σύμβουλοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν στον ΟΑΕΔ με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας. Υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για άλλους οκτώ μήνες και υπάρχει δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες.

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα αποτελέσματα ΟΑΕΔ για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει κάνει.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν στον ΟΑΕΔ με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας.
Οι εργασιακοί σύμβουλοι που θα προσληφθούν θα εργαστούν στον ΟΑΕΔ με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας. φωτογραφία: Luke Southern, Unsplash

Αν κάποιος υποψήφιος για την προκήρυξη του ΟΑΕΔ εργασιακοί σύμβουλοι, δεν έχει τον αριθμό μπορεί να τον αναζητήσει στο gov.gr με κωδικούς TAXISnet. Θα μεταβεί στον σύνδεσμο όπου έκανε αίτηση για την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν ένσταση, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών.

Η ένσταση για την προκήρυξη ΟΑΕΔ, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και συνοδεύεται με παράβολο είκοσι ευρώ.