Επίδομα ανεργίας Ιανουαρίου 2021: Πότε θα πληρωθεί;

Το επίδομα τακτικής ανεργίας είναι ένα σημαντικό βοήθημα όπου πολλές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο gov.gr.

Το πόσο είναι το επίδομα ανεργίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε θα τα βρείτε όλα στην επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ (σ.σ oaed.gr).

Μέσω taxisnet μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρφμα για το συγκεκριμένο βοήθημα. Εκεί θα μάθετε και πληροφορίες για το πότε μπαίνει στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πως κάνετε αίτηση;

-Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7).

-Βεβαίωση έμμεσης ασφαλιστικής ικανότητας προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν (δες εδώ ποια θεωρούνται προστατευόμενα μέλη).

-Στοιχεία μη μισθωτής απασχόλησης.

-Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το επίδομα τακτικής ανεργίας:

-Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

-Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

-Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

-Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

-Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

-Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).