ΕΛΣΤΑΤ προσλήψεις: Πως θα κάνετε αίτηση;

Έρχονται εκατοντάδες νέες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ.

Πως θα κάνουν αίτηση όσοι θέλουν να βρουν εργασία στην υπηρεσία;

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θέλει να προσλάβει άτομα για να εργαστούν στις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες που θα διενεργήσει η Αρχή, από τον Μάιο έως τον Δεκεμβρίου του 2022.

Οι προσλήψεις ΕΛΣΤΑΤ μπορούν να γίνουν εφόσον οι υποψήφιοι υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι ενδιαφέρονται για τις προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑ μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2022.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θέλει να προσλάβει άτομα για να εργαστούν στις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες που θα διενεργήσει η Αρχή.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θέλει να προσλάβει άτομα για να εργαστούν στις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες που θα διενεργήσει η Αρχή, από τον Μάιο έως τον Δεκεμβρίου του 2022.

Οι επιτυχόντες στην ΕΛΣΤΑΤ θα κάνουν συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια ωστόσο, λόγω της πανδημίας οι συνεντεύξεις μπορεί να γίνουν και τηλεφωνικά.

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν θα δώσει αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα και οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να κάνουν αίτηση μόνον μία κατηγορία ερευνών στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Οι υποψήφιοι για τις ΕΛΣΤΑΤ προσλήψεις έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην αίτησή τους διαθεσιμότητα είτε έως 90 είτε έως 120 είτε έως 160 ώρες κατά μήνα.

Η αμοιβή καθορίζεται από τον αριθμό των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων της έρευνας.

Την αίτηση μπορείτε να την κάνετε εδώ (https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/r/esye/19622022/files/static/v19Y/odhgies_aithshs_2022a.html)