ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί 2024 αιτήσεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Πότε

Ποια ημερομηνία ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2024 – 2025 και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ

Πολλοί αναγνώστες ρωτούν για το πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς 2024 – 2025 και πότε μπορούν να κάνουν αίτηση.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ 2024- 2025 της ΕΕΤΑΑ, που σημαίνει Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ξεκινά κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το ΕΕΤΑΑ 2024 έχει να κάνει με την επιδότηση σε μορφή voucher των παιδικών σταθμών.

Αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και απευθύνεται σε χιλιάδες παιδιά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια δέχεται ακόμα πιο πολλούς δικαιούχους.

Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ;

Το 2023, άρχισε την Τρίτη 20 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για τους βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, περιόδου 2023 – 2024.

Για το 2024, αναμένεται να ξεκινήσουν την ίδια χρονική περίοδο. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους ΕΕΤΑΑ παιδικούς σταθμούς από τα μέσα Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνονταν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr, από με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντα.

Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).

Ποιοι οι δικαιούχοι για τα προγράμματα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ

Κριτήρια επιλογής για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ και για το 2024 – 25 είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση και αναφερόμαστε στο εισόδημα.

Παίζει ρόλο για να είναι κάποιος δικαιούχος μέσω ΕΣΠΑ η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή της κατάσταση αν είναι τρίτεκνη, πολύτεκνη ή ΑΜΕΑ.

Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Τέλος, για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET αποκλειστικά της αιτούσας.

Η πλειονότητα των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr).

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για ΚΔΑΠ και παιδικούς σταθμούς 2023 – 2024;

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου 2024. Το 2023, τα αποτελέσματα βγήκαν στις 23 Αυγούστου 2023.

Μέχρι τέλος Ιουλίου 2023, ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, έγιναν οι ενστάσεις και αργότερα ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα.

Το 2021, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων είχε γίνει στις 31 Αυγούστου 2022.