Πως κάνω εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εγγραφείτε σε Δημόσιο ΙΕΚ και να ενημερωθείτε για το αν έχετε επιλεγεί.

Θα χρειαστείτε:

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
τον ΑΜΚΑ σας
την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό σας
το απολυτήριο λυκείου σας
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε προϋπηρεσία σε ειδικότητα)
Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή μίας μόνο αίτησης ανά υποψήφιο.

Κάντε κλικ εδω