Προκήρυξη αστυνομία 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Η προκήρυξη της αστυνομίας έχει να κάνει με προσλήψεις 60 ψυχολόγων, ψυχιάτρων και άλλων.

Πιο συγκεκριμένα θα βρουν εργασία 30 ψυχολόγοι, δεκαπέντε ψυχίατροι, 13 παθολόγους και δύο πνευμονολόγους.

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, και τα περιφερειακά ιατρεία. Θα πρέπει να σας πούμε ότι ιδρύονται περιφερειακά ιατρεία στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών δεκατριών μεγάλων πόλεων της Χώρας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2021. Θα μπορούν να το κάνουν στο αστυνομικό τμήμα όπου είναι ο τόπος κατοικίας τους.

Τα αποτελέσματα σύμφωνα με πληροφορίες θα βγουν στις αρχές του νέου έτους.