Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα proficiency Michigan το 2024

Πότε τελικά βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Αποτελέσματα proficiency Michigan 2024
Αποτελέσματα proficiency Michigan 2024

Οι υποψήφιοι στις εξετάσεις του Μαΐου λαμβάνουν συνήθως τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων τον Δεκέμβριο λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου.

Αν εγγραφήκατε μέσω Κέντρου Ξένων Γλωσσών, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας.

Αν εγγραφήκατε ως μεμονωμένος μαθητής, θα παραλάβετε τα αποτελέσματα στη διεύθυνσή που έχετε δηλώσει.

Όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων ECPE λαμβάνουν με προσωπική επιστολή το Δελτίο Επίδοσης στο οποίο αναγράφεται η συνολική και ανά τμήμα εξέτασης βαθμολογία.

Αντίγραφο της βαθμολογίας των εξετάσεων αποστέλλεται και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία επιμελούνται την προετοιμασία των υποψηφίων.