Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών 2021;

pc
pc (pexels.com)

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Και φέτος αρκετές αιτήσεις υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή και μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην συνέχεια καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης κατά φθίνουσα σειρά των οικονομικών και κοινωνικών μορίων που συγκέντρωσαν.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης κατά φθίνουσα σειρά των οικονομικών και κοινωνικών μορίων που συγκέντρωσαν.

Φέτος οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν στις 5 Νοεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2021.