6κ 2020 προκήρυξη: Βγήκαν τα αποτελέσματα και οι πίνακες

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Έχει να κάνει με 483 προσλήψεις προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.).

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2021. Θα πρέπει ωστόσο να ξέρετε ότι για να κάνετε ένσταση θα πρέπει να πληρώσετε 20 ευρώ παράβολο.