Λευκές περιοχές 2024 αίτηση: Ποιοι είναι δικαιούχοι για την επιδότηση;

Επιδότηση
Επιδότηση

Τι είναι οι λευκές περιοχές και πως μπορείτε να κάνετε αίτηση το 2024 για να βλέπετε τηλεοπτικά κανάλια και να πάρετε την επιδότηση

Λευκές περιοχές 2024 αίτηση: Ποιοι είναι δικαιούχοι για την επιδότηση
Λευκές περιοχές 2024 αίτηση: Ποιοι είναι δικαιούχοι για την επιδότηση

Εάν είστε σε περιοχή που δεν “πιάνει” τηλεοπτικό σήμα μπορείτε να κάνετε αίτηση για την επιδότηση για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Μπορείτε σε αυτό το άρθρο να δείτε αν είστε δικαιούχος ή όχι.

Θα πρέπει να κάνετε αίτηση εφόσον είστε μόνιμος κάτοικος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης.

Μπορείτε να αιτηθείτε είτε για την επίγεια ή για την δορυφορική ευρυεκπομπή.

Όσοι κάνετε αίτηση θα πάρετε και θα εγκαταστήσετε τον απαραίτητο ευρυζωνικό εξοπλισμό όπου απαιτείται.

Θα έχετε 8 χρόνια πρόσβαση σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας,
8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του όταν αυτός απαιτείται και
ελεύθερη επιλογή παρόχου.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή για την αίτηση για την επιδότηση για λευκές περιοχές

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης.

Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Πως θα κάνετε αίτηση για την επιδότηση για λευκές περιοχές

– τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

– τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας

– την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

– τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

– Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας

– Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πως θα δείτε αν είστε δικαιούχος για την επιδότηση για λευκές περιοχές

Εδώ (https://white-areas.gov.gr/) θα δείτε αν είστε δικαιούχος.

Η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώσατε στην αίτησή σας
το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξετε μετά από εξουσιοδότησή σας.

Την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15.03.2024 στις 21.00.