Τι θα αλλάξει στα δημοτικά από τον Σεπτέμβριο;

Σύμφωνα με την Υπουργό παιδείας αναμένονται να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά για το Δημοτικό.

Η πολυτροπολογία αφορά:

1. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων όπου θα περιλαμβάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση , ρομποτική , οδική ασφάλεια , επιχειρηματικότητα , επαγγελματικό προσανατολισμό.

2. Την Αγγλική Γλώσσα στα Νηπιαγωγεία

3. Την κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο

4. Τις οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Τη λήξη του διδακτικού έτους στα Δημοτικά

6. Τη λήξη των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτιών

7.. Τους αποφοίτους των ΕΠΑΣ