Ταξί Χαλκίδα

Γέφυρα Χαλκίδας
Γέφυρα Χαλκίδας

ΕΥΡΙΠΟΣ | Ραδιοταξί Χαλκίδας
Σωτηρίας Μπέλλου 2, Χαλκίδα

Tηλ.: 18300 / +30 2221 089300-3
Whats up: 6980059310
CU: 6955589300
F2G : 6938882321