Εγκύκλιος και προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2021-2022: Τι θα γίνει με τα αθλήματα;

Εγκύκλιος και προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2021-2022: Τι θα γίνει με τα αθλήματα;

Δημοσιεύτηκε ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

Ο Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές είναι αυξημένος κατά 516 θέσεις, σε σχέση με πέρυσι.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις), υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο οι Στρατιωτικές Σχολές δηλώνονται όπως και οι υπόλοιπες.