Πως σβήνει η φωτιά με την φωτιά;

Αεροπλάνο
Αεροπλάνο

Πως σβήνει η φωτιά με την φωτιά;

Δεν είναι επιτρεπτή αυτή η μέθοδος στην Ελλάδα.

Επιλέγεις μια κορυφογραμμή προς την οποίαν κινείται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά και την καθαρίζεις με εκσκαφείς από τα δέντρα και τη βλάστηση σε πλάτος και προκαλείς πυρκαγιά εσύ ο ίδιος, ώστε αυτή να σταματήσει στον χώρο που έχεις ήδη καθαρίσει.

Όταν φτάσει η μαινόμενη πυρκαγιά θα συναντήσει την καμένη γη που προκάλεσε η δική σου ελεγχόμενη πυρκαγιά και θα σβήσει.

Η χρήση φωτιάς για την κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών είναι παγκοσμίως αποδεκτή.