Πρόστιμο ΚΒΣ: Τι σημαίνει;

Υπολογιστής
Υπολογιστής (pexesl.com)

Αν δείτε ένα πρόστιμο ΚΒΣ, μην σας πιάσει πανικός. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον λογιστή σας.

Το πρόστιμο ΚΒΣ μπορεί να είναι και για εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις .

Την ίδια ώρα υπάρχει η είδηση για την διαγραφή και επιστροφή προστίμων για εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις από το 2015 και μετά.

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή με την οποία τροποποιείται σχετική απόφαση του 2014.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι εφορίες έχουν επιβάλει από την 1η Ιανουαρίου του 2020 πολλαπλά πρόστιμα για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος και τα οποία καλούνται να σβήσουν και να επιστρέψουν τα ποσά στους φορολογουμένους.