Προσλήψεις στο δημόσιο: Πότε ξεκινά ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ;

Χιλιάδες προσλήψεις θα γίνουν στο δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν 74.480 νέες προσλήψεις αναμένονται μέσω ΑΣΕΠ για μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

Όλα αυτά θα γίνουν για το 2022 στο δημόσιο τομέα. Οι νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να δημιουργηθούν μέχρι το τέλος του 2022.

Θα βρει θέσεις εργασίας μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Θα υλοποιηθεί και η κοινωφελής εργασία που έχει στα «σκαριά» ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις του 2022 θα έχουν να κάνουν με 24.136 μόνιμο προσωπικό, 25.344 εποχικό και 25.000 με κοινωφελής εργασία.